Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Smolarz informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Smolarz w materiałach do pobrania poniżej: