Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja Leśna w Nadleśnictwie Smolarz

Leśnicy w każdym dniu swojej praktyki zawodowej uświadamiają społeczeństwo jak postępować i żyć w zgodzie z naturą.

Formy współpracy ze społeczeństwem mają następujący charakter: 

  • Współpraca z przedszkolami – wygłaszanie pogadanek o tematyce leśnej,
  • Współpraca z szkołami –wygłaszanie prelekcji i pogadanek na tematy pracy leśnika, spotkania w ogrodzie dydaktycznym „Leśna Klasa",
  • Współpraca z lokalnymi samorządami – udostępnianie turystyczne poprzez lokalizacje nowych miejsc postoju, miejsc biwakowania, czy też ścieżek rowerowych,
  • Współpraca z mediami – udzielanie wywiadów w lokalnej prasie i radiu na temat ochrony środowiska przyrodniczego, funkcji lasu i problemów występujących w gospodarce leśnej,
  • Przygraniczna współpraca i wymiana doświadczeń z Nadleśnictwem Oberforsterei w Seelow w Niemczech.

 

Na terenie Nadleśnictwa Smolarz funkcjonuje
kilka obiektów wykorzystywanych w celach edukacji:

 

  • Ogród dydaktyczny „Leśna Klasa" z miejscem na ognisko, stawem dostępnym dla wszystkich odbiorców gdyż zlokalizowany jest przy siedzibie nadleśnictwa. W ogrodzie można zapoznać się z różnymi gatunkami drzew, krzewów i roślinnością wodną. Umieszczone są tablice dydaktyczne
  • Trzy ścieżki rowerowe o łącznej długości 80km.Ścieżki biorą swój początek od ogrodu dydaktycznego i przebiegają przez najciekawsze przyrodniczo tereny nadleśnictwa.

Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujące się na terenie nadleśnictwa:

  • Pałac w Mierzęcinie – centrum szkoleniowe z możliwością prowadzenia konferencji dla 100osób, ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy ( jazdy konne, tenis ziemny, wycieczki rowerowe i piesze)
  • Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku – prezentacje i wystawy narzędzi, prac ludności zamieszkujących dawnej Puszczę Drawską

Osobą do kontaktu w zakresie organizacyjnym zajęć z edukacji leśnej  jest Katarzyna Rakoczy.

e-mai: katarzyna.rakoczy@szczecin.lasy.gov.pl

Tel. 95 762 05 63 wew. 334