Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Smolarz znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu zajmując powierzchnię 19090,77 ha. Są nimi:

  • Obszar Chronionego Krajobrazu – 1 – Puszcza Drawska: Obszar obejmuje swym zasięgiem ponad 29 tys. ha, z czego 19 044,16 ha administrowanych jest przez Nadleśnictwo Smolarz. Ogółem obszar ten obejmuje 98,9% powierzchni Nadleśnictwa, z czego większość stanowią lasy.

  • Obszar Chronionego Krajobrazu – 4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci: Obszar ten zajmuje powierzchnię 33 888 ha, z czego 46,61 ha stanowi teren Nadleśnictwa Smolarz.

Obu obszarów chronionego krajobrazu obejmujących swym zasięgiem tereny Nadleśnictwa Smolarz dotyczy Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz 172 z późn. zm.)