Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących pod nadzorem Nadleśnictwa Smolarz wynosi 321,91 ha

Nadleśnictwo Smolarz na podstawie porozumienia ze Starostą prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.