Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Smolarz
Nadleśnictwo Smolarz
95 762 05 63 oraz 95 762 05 78
95 762 05 63

Klesno 3, 66-530 Drezdenko

 

Konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

numer rachunku -  64 2030 0045 1110 0000 0162 9620

Nadleśniczy
Andrzej Jeżyk
Tel. 95 762 05 63 Tel. IP 1028121 Kom. 698 638 260
Z-ca Nadleśniczego
Sławomir Kaźmierczak
Tel. 95 762 05 63 Tel. IP 1028311 Kom. 694 870 676
Główny Księgowy
Monika Drozd
Tel. 95 762 05 63 Tel. IP 1028611
Inżynier Nadzoru
Jarosław Święcioch
Tel. 95 762 05 63 Tel IP. 1028219 Kom. 698 638 266

Dział Gospodarki Leśnej

Lucyna Mazurek
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu
Tel.: 95 762 05 63 wew. 332 Tel. IP 1028332
Łukasz Stanecki
Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 95 762 05 63 wew. 336 Tel. IP 1028336 Kom. 510056957
Alina Karmazyn
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania
Tel.: 95 762 05 63 wew. 337 Tel. IP 1028337
Anna Stanecka
Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu
Tel.: 95 762 05 63 wew. 333 Tel. IP 1028333
Anna Wierzchacz
Specjalista Służby Leśnej ds. Sprzedaży Drewna
Tel.: 95 762 05 63 wew. 335 Tel. IP 1028335 Kom. 698 638 267
Katarzyna Rakoczy
Specjalista Służby Leśnej ds. Turystyki i Edukacji Leśnej
Tel.: 95 762 05 63 wew. 334 Tel. IP 1028334

Dział Finansowo Księgowy

Mirosława Swaryczewska
Starsza Księgowa
Tel.: 95 762 05 63 wew. 612 Tel. IP 1028612
Adriana Rodak
Starsza Księgowa
Tel.: 95 762 05 63 wew. 614 Tel. IP 1028614
Beata Mucha
Księgowa
Tel.: 95 762 05 63 wew. 615 Tel. IP 1028615
Martyna Piórkowska
Kasa
Tel.: 95 762 05 63 wew. 600 Tel. IP 1028600

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Kiersnowski
P.O. Komendanta Posterunku Straży Leśej
Tel.: 95 762 05 63 wew. 221 Tel. IP 1028221 Kom. 698 638 278
Krystian Paś
Strażnik Leśny
Tel.: 95 762 05 63 wew. 222 Tel. IP 1028222 Kom. 514 871 960

Stanowisko ds. Pracowniczych

Zuzanna Basińska
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: 95 762 05 63 wew. 131 Tel. IP 1028131

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Damian Karmazyn
Sekretarz
Tel.: 95 762 05 63 wew. 671 Tel. IP 1028671 Kom. 698 638 269
Dominika Jabłońska
Starszy Referent ds. Administracyjno - Gospodarczych (Sekretariat)
Tel.: 95 762 05 63 wew. 100 Tel. IP 1028100
Karolina Łuczak
Specjalista ds. Administracyjno - Gospodarczych
Tel.: 95 762 05 63 wew. 674 Tel. IP 1028674
Marta Kościelniak
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 95 762 05 63 wew. 674 Tel. IP 1028674
Anna Święcioch
Specjalista ds. Administracyjno - Gospodarczych
Tel.: 95 762 05 63 wew. 673 Tel. IP 1028673

Stanowisko ds. Informatycznych

Bartosz Jabłoński
Specjalista ds. Informatycznych
Tel.: 95 762 05 63 wew. 571 Tel. IP 1028571