Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Sławomir Kaźmierczak
tel. 95 762 05 65 wew. 311,  Tel. IP 10 28 311, Kom. 694 870 676
e-mai: slawomir.kazmierczak@szczecin.lasy.gov.pl