Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany spowodowane pandemią koronawirusa

Szanowni Państwo, nawiązując do wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Nadleśnictwo Smolarz wprowadziło dla części pracowników tryb pracy zdalnej, pozostała część pracuje w warunkach ograniczonego kontaktu ze współpracownikami i osobami trzecimi.

W   trosce   o  zdrowie  Państwa   i   naszych   pracowników   prosimy,   w  miarę  możliwości, o załatwianie spraw przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie (sekretariat 95 76 205 63). Sprawy pilne - wymagające obecności w biurze będą załatwiane tylko po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Detaliczna sprzedaż drewna jest prowadzona, ale zalecany jest szczególny tryb sprzedaży drewna opisany poniżej:

uzyskanie informacji na temat wysokości zapłaty za fakturę sprzedaży drewna telefonicznie pod numerem: 95 762 05 63 wew. 600 lub mailowo: martyna.piorkowska@szczecin.lasy.gov.pl.

Zapłaty można dokonać bezpośrednio przelewem na konto Nadleśnictwa Smolarz:

BNP Paribas:  64 2030 0045 1110 0000 0162 9620

lub

Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku: 13 8362 0005 0000 0143 2000 0010

Po odnotowaniu przelewu na koncie Nadleśnictwa faktura będzie do odebrania u właściwego leśniczego przy wywozie drewna.

Dziękujemy za zrozumienie.