Lista aktualności Lista aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo

Leśnicy stale dbają o bezpieczeństwo osób przebywających w lesie. Regularnie sprawdzają, czy w uczęszczanych miejscach nie ma drzew, które mogłyby stwarzać zagrożenie, a jeśli takie się pojawią, to są one niezwłocznie ścinane.

W Nadleśnictwie Smolarz co najmniej dwa razy w roku komisja powołana przez nadleśniczego sprawdza, czy w określonych miejscach nie ma drzew, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla ludzi lub ich dobytku. Przeglądy takie odbywają się wiosną, po okresie silniejszych zimowych wiatrów, a przed rozpoczęciem okresu zwiększonej aktywności ludzi na świeżym powietrzu oraz jesienią, gdy widać które drzewa obumarły w ciągu roku. Ponadto wykonywane są doraźne przeglądy np. po wystąpieniu bardzo silnych wiatrów lub okiści. Kontrolowane jest otoczenie budynków, dróg publicznych, linii kolejowych, szlaków turystycznych, miejsc postoju pojazdów, miejsc biwakowania, punktów widokowych. Jeśli komisja stwierdzi, że znajdują się tam drzewa mogące stwarzać zagrożenie, to są one wyznaczane do niezwłocznego ścięcia. Najczęściej są to drzewa silnie pochylone, nadłamane, obumarłe i ze zgniliznami. Ze względu na bliskość budynków lub obiektów infrastruktury ścinka takich drzew jest trudna i oprócz dużych umiejętności pilarza, często wymaga zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Czasem wystarczy ciągnik z wciągarką linową, aby drzewo upadło w pożądanym kierunku, a czasem konieczne jest zlecenie prac firmie dysponującej podnośnikiem i stopniowe odcinanie kolejnych fragmentów drzewa. Oczywiście wiążą się z tym dodatkowe koszty. Ścinka drzew przy drogach publicznych wymaga dodatkowo uzgodnień z zarządcą drogi i policją. W niektórych przypadkach konieczne jest uzgodnienie z zakładem energetycznym wyłączenia prądu w linii energetycznej. Regularnie kontrolowany jest także stan wyposażenia obiektów służących turystyce, rekreacji i edukacji, aby były one bezpieczne dla użytkowników i estetyczne. Wszystkie te wysiłki są podejmowane, ponieważ bezpieczeństwo osób przebywających w lesie jest dla nas najważniejsze.