Lista aktualności Lista aktualności

Czekamy na rybołowy

W Nadleśnictwie Smolarz zakończył się montaż na słupach energetycznych wysokiego napięcia kolejnych sześciu platform lęgowych dla rybołowów. W ramach projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, w Nadleśnictwie Smolarz przygotowanych zostało 17 platform, na których ptaki te mogą założyć gniazda. Liczymy, że te jedne z najrzadszych ptaków szponiastych w Polsce skorzystają z przygotowanych dla nich miejsc.

Rybołów jest dużym ptakiem szponiastym. Rozpiętość jego skrzydeł to ok. 170 cm, czyli mniej więcej tyle ile wynosi rozpiętość ramion dorosłego człowieka. Jak sama nazwa wskazuje, rybołów żywi się prawie wyłącznie rybami, które chwyta podczas lotu nad czystymi, przejrzystymi zbiornikami wodnymi. Na świecie rybołowy występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W Europie zasiedlają głównie Szwecję, Rosję i Finlandię. W Polsce można je spotkać na północnym wschodzie kraju oraz na pograniczu Wielkopolski i Zachodniego Pomorza. Są jednak bardzo nieliczne – w całym kraju żyje ich zaledwie ok. 30-35 par. O ile w Europie liczebność rybołowa wzrasta, w Polsce obserwuje się przeciwny trend.

Aby zatrzymać spadek liczebności tego gatunku i odbudować polską populację rybołowa, Lasy Państwowe, wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów realizują projekt „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” nr LIFE15 NAT PL000819 LIFEPandionPL, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego i Komitetu Ochrony Orłów. Więcej o projekcie można poczytać na stronie http://www.rybolowy.pl.

Jednym z elementów projektu jest budowa platform lęgowych na drzewach i słupach energetycznych wysokiego napięcia, które zapewnią rybołowom możliwość bezpiecznego zbudowania gniazda. W Nadleśnictwie Smolarz w 2020 roku zamontowanych zostało 10 takich konstrukcji na słupach energetycznych oraz jedna na drzewie. W ubiegłym tygodniu kolejnych sześć słupów zostało przygotowanych do gniazdowania rybołowów. Na szczycie słupów zamocowane zostały metalowe platformy, a na nich wieńce z gałęzi wypełnione mniejszymi gałązkami i fragmentami drewna i kory. Jest to solidna podstawa, którą ptaki mogą rozbudować według własnych potrzeb. Prace na dużej wysokości i przy urządzeniach elektrycznych wymagały specjalistycznych umiejętności, wyposażenia i doświadczenia. Wykonała je wybrana w przetargu firma ELPRO Tomasz Michalik.

Oprócz przygotowania miejsc do gniazdowania projekt obejmuje także m.in. zarybianie zbiorników wodnych, aby zapewnić rybołowom pokarm, opracowanie wytycznych dla gospodarki rybackiej, badania wędrówek tych ptaków oraz edukację.

Powodzenie projektu zależy jednak nie tylko od wysiłku leśników i ornitologów. Jednym z poważnych zagrożeń dla rybołowów w Polsce jest zabijanie tych ptaków w pobliżu stawów rybnych. Nie służy im także zanieczyszczenie jezior i zagospodarowywanie ich brzegów oraz niepokojenie przez ludzi w pobliżu gniazd. Dlatego ważne jest organizowanie wypoczynku nad wodą w wyznaczonych miejscach i przestrzeganie zakazu wstępu do oznaczonych tabliczkami ostoi zwierząt.

Mamy nadzieję, że rybołowy powracające z zimowisk na początku kwietnia zasiedlą którąś z zamontowanych platform.